Më shumë rreth

My Purchase

Çfarë është My Purchase​?

Programi ProFisc vjen me risinë më të re në muajin shkurt për faturat elektronike hyrëse, pra kur jeni në rolin e blerësit: Përcaktimi i rolit për çdo përdorues:
  • Roli i parë: vetëm shikon dhe nuk ka të drejtë të miratojë apo refuzojë fatura (p.sh. shpërndan faturat në qendrat e kostos).
  • Roli i dytë: Miraton ose refuzon faturat.
  • Roli i tretë: Financa ndryshon statusin e faturës në të paguar.

Want to know more about services?

Na kontakto tani!