ProFisc

Shërbimet

ProFisc është një program i certifikuar për fiskalizimin dhe faturimin elektronik. Nëpërmjet ProFisc, ju mund të bëni një lidhje online me taksat për faturat hyrëse si dhe autofaturat.
tfisc2

MyPOS

Ky program mundëson transaksione cash, plotëson kërkesat ligjore për fiskalizimin dhe përmirëson librat e brendshëm të shitjeve. myPOS është shumë i lehtë për t’u përdorur dhe është një ndihmë e madhe për bizneset.

profisc1-709x532

MyPurchase

Programi ProFisc vjen me risinë më të re në muajin shkurt për faturat hyrëse, pra kur jeni në rolin e blerësit.

paper boxes in a shopping cart on a laptop keyboard. Concepts about online shopping that consumers can buy things directly from their home or office just using a few clicks via web browser.

Shop

ProFisc ofron një gamë të gjerë paketash për t’u blerë në bazë të abonimit, duke përfshirë: promo, start, bazë, të mesme, koorporatë.

Më shumë

Rreth ProFisc

Profisc është një program i hapur për t’u lidhur me sisteme të tjera ERP. Lidhje online me taksat për faturat në mbërritje si dhe faturat auto. ProFisc mundëson kohë të shpejta të kthimit si dhe pagesa të faturave. Lidhja me sistemin bëhet pa kosto instalimi ose pa nevojë për blerje të pajisjeve të reja. Direkt nga ProFisc ju mund t’i dërgoni blerësit tuaj faturën e shitjes duke zgjedhur opsionin e postës elektronike.
Sistemi është ndërtuar në renë Microsoft Azure, numër 1 në botë dhe ofron Siguri të qëndrueshme të Sistemit si dhe Siguri të të Dhënave. Sistemi mundëson verifikimin e NIPT-ve që faturohen. Shpejtësia dhe siguria në të gjitha veprimet që lidhen me faturat. Ulje kostoje në të gjitha hallkat nëpër të cilat kalon fatura.
Vërtetim për faturat e blerjes. Automatizimi i proceseve që lidhen me: dorëzimin; marrja; miratimin e faturave. ProFisc mund të punojë me hyrje manuale, si dhe të integruar. Qasja e tij është e mundur si një aplikacion ose një shfletues desktop/web, ku mund të regjistroni direkt faturat. Gjithashtu direkt në ProFisc, ju merrni informacion për faturat në hyrje nga ku mund t’i pranoni ose refuzoni ato. ProFisc është sistemi më i kompletuar i fiskalizimit dhe faturimit elektronik nga i cili mund të përfitoni raporte të ndryshme që lidhen me punën tuaj të përditshme.
Profisc
ProFisc
Profisc

Dëshironi të dini më shumë për shërbimet?

NA KONTAKTO TANI!