Në faqen tonë të pagesave online me kartë krediti, kërkojmë që të respektoni kushtet dhe rregullat e mëposhtme:

  1. Siguria e të dhënave: Ne ofrojmë një platformë të sigurtë për pagesat me karta krediti, por ju lutemi të mbroheni nga praktikat e ndërprera të sigurisë në internet.
  2. Autorizimi i pagesës: Duke kryer një transaksion, ju japni autorizimin tuaj për pagesën e kërkuar. Ne kërkojmë që të siguroheni që të dhënat tuaja janë të sakta dhe që keni marrë autorizimin e nevojshëm nga titullari i kartës së kreditit.
  3. Komisioni: Kompania jonë aplikohet një komision për pagesat me karta krediti. Shuma e komisionit mund të ndryshojë në varësi të shumë faktorëve.
  4. Limitet e pagesës: Ne mund të vendosim kufij për pagesat me karta krediti. Kufizimi mund të përfshijë një limit maksimal të vlerës së blerjes ose një numër të kufizuar të transaksioneve në ditë.
  5. Refuzimi i pagesës: Në raste të rralla, pagesat me karta krediti mund të refuzohen ose të dështojnë për shkak të një problemi teknik. Në këtë rast, mund të kërkohet që të bëni pagesën përsëri ose të zgjidhni një mënyrë të tjera të pagesës.
  6. Anullimi i porosisë: Nëse dëshironi të anulloni porosinë tuaj për paketën e fiskalizimit, ju lutemi të na kontaktoni sa më parë. Nëse porosia ende nuk është procesuar, ne do të kthejmë një rimbursim të plotë. Nuk ka asnje tarifë për anullimin e porosisë. Për më shumë informacion, ju lutemi të na kontaktoni.

Ju lutemi të lexoni kushtet dhe rregullat tona me kujdes dhe të na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje ose dyshim.

Dëshironi të dini më shumë për shërbimet tona?

na kontakto tani!