ERP për kompanitë e mesme

Customer Relationship Management

(CRM)

Konkurrenca është e ashpër në botën moderne të biznesit dhe produktet dhe shërbimet ndryshojnë me shpejtësi. Pra, adoptimi i një strategjie të integruar dhe të orientuar nga klienti është një qasje optimale për të siguruar avantazhin konkurrues që kërkon çdo biznes.

Customer Relationship Management

Më shumë rreth CRM

Aplikacionet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) janë zhvilluar për të lejuar kompanitë të kryejnë detyrën e vështirë të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët e tyre. Informacioni i mbledhur nga departamentet e ndryshme të një kompanie i mundëson kompanisë të përshtatë operacionet dhe produktet e saj në përputhje me atë që di për klientin, zakonet dhe nevojat e tij, dhe të ofrojë shërbime të personalizuara pavarësisht nga aktiviteti në të cilin klienti është i angazhuar (shitje, marketing ose mbështetje) duke përdorur të gjitha kanalet e komunikimit (kontaktet personale, internetin, qendrat e thirrjeve, kioskat, ATM-të, etj.). Tetra PRO është një lojtar kyç në tregun shqiptar, duke ofruar zgjidhje CRM që mbulojnë nevojat e bizneseve të angazhuara në aktivitete të ndryshme. Zgjidhjet bazohen në produktet e veta ose në platforma ndërkombëtare që janë përshtatur për të përmbushur nevojat specifike të çdo kompanie. Shërbimet shtesë përfshijnë projektimin, zbatimin dhe mbështetjen për zgjidhjen.

TetraPRO

Eksperienca
& Benefite

Tetra PRO ka staf teknik me përvojë të aftë në zhvillimin, konfigurimin dhe ofrimin e mbështetjes teknike për produkte dhe zgjidhje specifike. Theks i veçantë i kushtohet mënyrës se si çdo zgjidhje mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e mjedisit specifik, duke transferuar përvojën dhe njohuritë që Tetra PRO ka marrë nga projektet e mëparshme CRM, për të shfrytëzuar dhe mbrojtur më mirë investimin që po bëhet.

MË SHUMË RRETH

Galaxy CRM

Një zgjidhje shumë e njohur e miratuar nga ndërmarrjet dhe organizatat e mesme dhe të mëdha është Galaxy CRM, i cili ofron funksionalitet të gjerë dhe konsiderohet si një zgjedhje kryesore në mbarë botën. Platforma Galaxy CRM është e jashtëzakonshme në atë që:
  • mbulon të gjitha kanalet e komunikimit me klientët,
  • është fleksibël dhe i lehtë për t’u personalizuar,
  • është teknologjikisht inovative,
  • mbulon të gjitha procedurat e përballjes me klientët,
  • ofron zgjidhje vertikale.

MË SHUMË RRETH

Galaxy CRM

Tetra PRO ofron Galaxy CRM që është një zgjidhje plotësisht funksionale për kompanitë e vogla dhe të mesme.

Shkarkoni më poshtë broshurën.