ERP për komapnitë e mesme

Customer Relationship Management

(CRM)

Konkurrenca është e ashpër në botën moderne të biznesit dhe produktet dhe shërbimet ndryshojnë me shpejtësi. Pra, adoptimi i një strategjie të integruar dhe të orientuar nga klienti (si CRM) është një qasje optimale për të siguruar avantazhin konkurrues që çdo biznes kërkon.

Customer Relationship Management

Më shumë rreth CRM

Aplikacionet e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin (CRM) janë zhvilluar për të lejuar kompanitë të kryejnë detyrën e vështirë të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët e tyre. Informacioni i mbledhur nga departamentet e ndryshme të një kompanie i mundëson kompanisë të përshtatë operacionet dhe produktet e saj në përputhje me atë që di për klientin, zakonet dhe nevojat e tij, dhe të ofrojë shërbime të personalizuara pavarësisht nga aktiviteti në të cilin klienti është i angazhuar (shitje, marketing ose mbështetje) duke përdorur të gjitha kanalet e komunikimit (kontaktet personale, internetin, qendrat e thirrjeve, kioskat, ATM-të, etj.).
Tetra PRO është një lojtar kyç në tregun shqiptar, duke ofruar zgjidhje CRM që mbulojnë nevojat e bizneseve të angazhuara në aktivitete të ndryshme. Zgjidhjet bazohen në produktet e veta ose në platforma ndërkombëtare që janë përshtatur për të përmbushur nevojat specifike të çdo kompanie. Shërbimet shtesë përfshijnë projektimin, zbatimin dhe mbështetjen për zgjidhjen.

TetraPRO

Eksperienca
& Benefitet

Tetra PRO ka staf teknik me përvojë të aftë në zhvillimin, konfigurimin dhe ofrimin e mbështetjes teknike për produkte dhe zgjidhje specifike. Theks i veçantë i kushtohet mënyrës se si çdo zgjidhje mund të përshtatet për të përmbushur nevojat e mjedisit specifik, duke transferuar përvojën dhe njohuritë që Tetra PRO ka marrë nga projektet e mëparshme CRM, për të shfrytëzuar dhe mbrojtur më mirë investimin që po bëhet.

MËSO MË SHUMË

Galaxy CRM

Një zgjidhje shumë e njohur e miratuar nga ndërmarrjet dhe organizatat e mesme dhe të mëdha është Galaxy CRM, i cili ofron funksionalitet të gjerë dhe konsiderohet si një zgjedhje kryesore në mbarë botën. Platforma Galaxy CRM është e jashtëzakonshme në atë që:
  • mbulon të gjitha kanalet e komunikimit me klientët,
  • është fleksibël dhe i lehtë për t’u personalizuar, është teknologjikisht inovative,
  • mbulon të gjitha procedurat e përballjes me klientët, ofron zgjidhje vertikale.

KNOW MORE ABOUT

Galaxy CRM

Tetra PRO ofron Galaxy CRM që është një zgjidhje plotësisht funksionale për kompanitë e vogla dhe të mesme.

Shkarkoni më poshtë broshurën.

Dëshironi të dini më shumë për shërbimet?

NA KONTAKTONI TANI!