Tetra Pro zyrtarisht e çertifikuar në Odoo

Tetra Pro zyrtarisht e çertifikuar në Odoo

Ju njoftojmë se Tetra Pro, një kompani e përkushtuar ndaj zgjidhjeve inovative të biznesit, është certifikuar zyrtarisht në Odoo . Kjo arritje nënvizon përkushtimin tonë për ofrimin e shërbimeve moderne dhe gjithëpërfshirëse të menaxhimit të biznesit.

Odoo , paketa e softuerit të menaxhimit të biznesit gjithëpërfshirës, është krijuar për të thjeshtuar operacionet, për të rritur efikasitetin dhe për të nxitur bashkëpunimin në departamente të ndryshme. Me këtë certifikim, Tetra Pro ka demonstruar një nivel të lartë ekspertize dhe aftësie në zbatimin, përshtatjen dhe vendosjen e zgjidhjeve Odoo.

Çfarë do të thotë kjo për klientët tanë?

Partneriteti me Odoo tani do të thotë akses në njohuritë e pashembullta të Odoo, të cilat përkthehen në flukse pune të optimizuara, procese të integruara biznesi dhe një përmirësim të përgjithshëm në produktivitetin operacional. Qoftë CRM, tregtia elektronike, kontabiliteti, menaxhimi i inventarit ose ndonjë nga modulet e panumërta që ofron Odoo, profesionistët tanë të certifikuar janë gati të përshtatin zgjidhjet për t’iu përshtatur nevojave tuaja unike të biznesit